OPŁATEK

18 grudnia odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe dla nauczycieli i wychowawców.      (zobacz zdjęcia)

Wzięli w nim udział dyrektor szkoły Anna Dachowska, wicedyrektor  Jan Pitek, kierownictwo wychowania: Anna Czyszczoń i Elżbieta Gryz, nauczyciele, wychowawcy i pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście: radny powiatowy Marek Szarawarski i ksiądz Andrzej Zięba. Zebrani połamali się opłatkiem składając sobie życzenia. Wspólne kolędowanie wprowadziło wszystkich w nastrój Świąt Bożego Narodzenia.