Młodzi Głosują – wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Nasza szkoła od lat współpracuje z CEO i po raz kolejny uczniowie wzięli udział w akcji Młodzi Głosują – wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Program CEO Młodzi głosują daje młodzieży możliwość wypowiedzenia się w ważnych sprawach dla kraju i wspólnoty europejskiej. Na projekt złożyły się różne działania informacyjne. Przed głosowaniem przeprowadzono lekcje WOS-u odnośnie Parlamentu Europejskiego oraz samych wyborów. Uczniowie przygotowali prezentację multimedialną o Unii Europejskiej, kompetencjach i roli Parlamentu, przekonywali dlaczego warto głosować w wyborach. Przygotowano również akcję plakatowo –informacyjną Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. W szkole powołana została Komisja Wyborcza. 22 maja w specjalnie przygotowanym lokalu wyborczym odbyło się głosowanie. Po jego zakończeniu członkowie Komisji Wyborczej sporządzili protokół, a jego wyniki przesłano do CEO. Frekwencja wyniosła 85,37%. Młodzieżowe wybory pozwoliły uczniom, często po raz pierwszy, podjąć ważną aktywność społeczną oraz poznać w praktyce zasady i znaczenie wyborów.

Teresa Antolak

galeria