DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

W Zespole Szkół świętowano Dzień Edukacji Narodowej. Uroczystość była okazją do wyrażenia podziękowań nauczycielom, wychowawcom, pracownikom administracji i obsługi za ich pracę. W tym roku szkołę zaszczycili swa obecnością: Pan Leszek Świder – Burmistrz Miasta, Pan Michał Skowron – Przewodniczący Rady Miasta, Pan Antoni Lasota – działacz społeczny z Mysłowic, Pan Marek Szarawarski – Radny powiatu nowotarskiego, Pani Katarzyna Muszak – Naczelna Pielęgniarka ŚCR-U. Podczas akademii Pani Dyrektor Anna Dachowska złożyła życzenia swoim pracownikom, wręczyła nagrody nauczycielom i wychowawcom wyróżniającym się wzorową pracą z dziećmi oraz dyplomy jubileuszowe. Szczególne wyróżniona została Anna Kordeczka, która otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego. Wszyscy zaproszeni Goście miło spędzili czas przy słodkim poczęstunku, a na pamiątkę spotkania otrzymali drobne upominki wykonane przez uczniów pod kierunkiem wychowawców.

GALERIA