III Bieg Mikołajów

10 grudnia 2019r. mieszkańcy Rabki-Zdroju, pacjenci sanatoriów, dzieci i młodzież rabczańskich szkół oraz zaproszeni Goście spotkali się w Parku Zdrojowym, aby wziąć udział w III Biegu Mikołajów. Choć pogoda nie rozpieszczała, było zimno i mokro życzliwe serca biły dla Daniela…. Kilkaset osób w czapkach mikołajkowych wystartowało z placu „Pod grzybkiem”, aby pokonać w różnym stylu i tempie wyznaczoną trasę i tym samym wesprzeć zbiórkę pieniędzy. Datki zbierano również podczas kiermaszu świątecznego oraz licytacji, w której wzięli udział rabczańscy przedsiębiorcy: Grzegorz Bala, Włodzimierz Kuta-Łęczyński, Robert Palarczyk oraz Burmistrz Leszek Świder. Udało się zebrać znaczną kwotę: 8.600 zł 60 groszy, która zostanie przekazana mamie Daniela. Ponadto dyrektor Szkoły Podstawowej w Ponicach Stanisław Skawski podarował Danielowi laptop.


Ta piękna akcja charytatywna mogła zostać zrealizowana dzięki dobrej współpracy Fundacji Przyjaciół Świętego Mikołaja z Rudy Śląskiej, Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego, Urzędu Miasta oraz Zespołu Szkół przy Śląskim Centrum w Rabce-Zdroju. Wśród zaproszonych Gości byli: poseł Edward Siarka, Burmistrz Rabki-Zdroju Leszek Świder, Radny Powiatu Nowotarskiego Marek Szarawarski, Prezes Fundacji Przyjaciół Świętego Mikołaja Aleksandra Poloczek wraz z wolontariuszami pracującymi w Fundacji, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Rudy Śląskiej Cecylia Gładysz i Przewodniczący Rady Miasta Józef Skowron. Po raz kolejny uczestnicy „Biegu Mikołajów” pokazali, że mają wielkie serca i można na nich liczyć. Do zobaczenia za rok podczas IV Biegu Mikołajów!

galeria