All posts by Danu

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w świetlicy szkolnej odbyło się uroczyste spotkanie nauczycieli, wychowawców oraz emerytowanych pracowników szkoły.

Licznie przybyłych gości powitała pani dyrektor Anna Dachowska. Do życzeń dla nauczycieli przyłączył się także prezes ŚCRU pan Jan Pyka. W swoim wystąpieniu podkreślił wagę dobrej współpracy wszystkich działów placówki dla dobra młodych pacjentów.                        galeria

Read more… →

Dzień Papieski

Z okazji XIII Dnia Papieskiego dzieci z oddziału B3 przedstawiły montaż słowno – muzyczny o Janie Pawle II. Występ obejrzeli młodzi i dorośli kuracjusze naszego ośrodka, rodzice i dyrekcja szkoły. Mali artyści przypomnieli zebranym postać Wielkiego Polaka. Spotkanie dostarczyło obecnym wiele wzruszeń i radości.

galeria