Dla rodziców

NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

  • zaświadczenie ze szkoły macierzystej dziecka  stwierdzające, że jest ono jej uczniem oraz  opinię wychowawcy klasy lub pedagoga szkolnego,
  • orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz orzeczenie o niepełnosprawności, jeżeli dziecko takie posiada.

Dokumenty należy przedłożyć w oddziale, do którego dziecko zostanie przyjęte.

WYPOSAŻENIE DZIECKA:

Dziecko powinno posiadać:

  • podręczniki,
  • zeszyty ze swojej szkoły macierzystej,
  • przybory szkolne,
  • obuwie zmienne.

Za zgubione przedmioty wartościowe Zespół Szkół i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności.

Każdy nowo przyjęty podopieczny musi stosować się do Regulaminu Ucznia – Pacjenta  –  Pobierz

 

 

PLAN DNIA UCZNIA – PACJENTA

DNI NAUKI SZKOLNEJ

7.30 Śniadanie.
8.00 – 13.00 Zabiegi rehabilitacyjne (gimnastyka, basen, inhalacje, masaż, zabiegi fizjoterapeutyczne).
13.00 Obiad.
14.00 – 18.05 Zajęcia szkolne.
18.05 – 21.00 Zajęcia wychowawcze (gry i zabawy świetlicowe, czynności higieniczno-porządkowe).
18.30 Kolacja.
21.00 – 7.00 Cisza nocna.

SOBOTY NIEDZIELE I ŚWIĘTA

8.00 Śniadanie.
8.00 – 13.30 Zajęcia wychowawcze (aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu, spacer tematyczny, terapia zajęciowa, zajęcia w świetlicy oddziału, w sali gimnastycznej, w sali doświadczania świata w świetlicy szkolnej, w pracowni komputerowej).
12.30  15.00 Obiad i odpoczynek.
15.00 – 20.00 Zajęcia wychowawcze (aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu, spacer tematyczny, terapia zajęciowa, zajęcia w świetlicy oddziału, w sali gimnastycznej, w sali doświadczania świata w świetlicy szkolnej, w pracowni komputerowej).
17.15 Msza Święta (w dni świąteczne możliwość uczestniczenia we mszy św. zgodnie z oświadczeniem rodziców).
18.00 Kolacja.
20.00 – 21.00 Czynności higieniczno-porządkowe.
21.00 – 7.00 Cisza nocna.

DRODZY RODZICE

Szkoła posiada nowoczesną bazę dydaktyczną. Uczniowie zdobywają wiedzę w przestronnych salach i gabinetach przedmiotowych wyposażonych w sprzęt multimedialny. Ponadto mamy do dyspozycji dwie pracownie komputerowe, salę języków obcych, bibliotekę szkolną, salę doświadczania świata oraz salę do gier i zabaw. W naszej szkole uczniowie na pewno nie będą się nudzić.

Nauczyciele i wychowawcy naszej szkoły to doświadczona i profesjonalna kadra. Wszyscy posiadają przygotowanie pedagogiczne oraz dodatkowe kwalifikacje do pracy z dziećmi przewlekle chorymi. Stale podnoszą swoje umiejętności poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach, aby zapewnić uczniom atrakcyjne formy pracy na najwyższym poziomie.Nasza szkoła jest przyjazna uczniom, a ich bezpieczeństwo jest dla nas sprawą priorytetową. Każdy uczeń jest inny, a więc każdy wymaga indywidualnego podejścia. W naszej pracy wspierają nas szkolny pedagog i psycholog, którzy na bieżąco rozwiązują wszelkie problemy.

JAK WYSŁAĆ DZIECKO DO SANATORIUM

Aby przyjechać do Centrum poprzez refundację kosztów z Narodowego Funduszu Zdrowia, należy zwrócić się do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego z prośbą o wystawienie skierowania na leczenie uzdrowiskowe. Następnie skierowanie to należy przesłać do Wojewódzkiego Oddziału NFZ właściwego dla miejsca zamieszkania. (http://scru.pl/procedura.php)

Druk skierowania na leczenie uzdrowiskowe dorosłych i dzieci