PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ

Dyrektor mgr Anna Dachowska

Dyrektor Zespołu Szkół

mgr Anna Dachowska

Wicedyrektor Zespołu Szkół 

mgr Jan Pitek

Kierownictwo Zespołu Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych

mgr Anna Czyszczoń

 

 

Antolak Teresa nauczanie zintegrowane, WOS
Bondarczuk Anna pedagog
Burek – Blacha Agnieszka psycholog
Czyszczoń Barbara język angielski
Jugowicz Monika język polski, historia,
Klimińska-Spólnik Agata bibliotekarz
Klocek Danuta język polski, informatyka
Kordeczka Anna język angielski
Kośmider Ewa nauczanie zintegrowane, technika
Leśniak Danuta nauczanie zintegrowane, matematyka
Malacina Małgorzata nauczanie zintegrowane, matematyka
Niżnik  Renata nauczanie zintegrowane, przyroda
Nowak Magdalena przyroda, geografia
Papierz Renata język polski, historia
Pitek Jan religia, informatyka
Przybyś Adam matematyka, fizyka, informatyka
Sochacka Izabela nauczanie zintegrowane, język polski
s. Majko Krystyna religia
Śmieszek Krystyna nauczanie zintegrowane, język polski
Luberda Jan język niemiecki
Arendarczyk Beata zajęcia wychowawcze
Bala Bożena zajęcia wychowawcze
Cichoń Jadwiga zajęcia wychowawcze
Czyszczoń Iwona zajęcia wychowawcze
Filas Lidia zajęcia wychowawcze
Fleszar Maria zajęcia wychowawcze
Gacek Anna zajęcia wychowawcze
Janczak Lucyna zajęcia wychowawcze
Knitter Marta zajęcia wychowawcze
Kulka Renata zajęcia wychowawcze
Macioł Jolanta zajęcia wychowawcze
Mysza Marta zajęcia wychowawcze
Niżnik Joanna zajęcia wychowawcze
Szal Bożena zajęcia wychowawcze
Wierzba Lucyna zajęcia wychowawcze
Zając Zofia zajęcia wychowawcze
Zięba Iwona zajęcia wychowawcze
   
ADMINISTRACJA
Bielarczyk Dorota Sekretarz Szkoły
Cholewa  Łukasz BHP
Rapacz Jolanta Główna Księgowa
Cieniawska Magdalena Starszy Referent

 

OBSŁUGA
Fudala Ewa Sprzątaczka
Kowalczyk Beata Sprzątaczka
Marusarz Katarzyna Sprzątaczka
Polaniak Kazimiera Sprzątaczka
Rapacz Jan Konserwator