Czytamy utwory Aleksandra Fredry

Włączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji „Narodowego Czytania Dzieł Aleksandra Fredry”, które miało miejsce 7 września w wielu miastach Polski. Podczas spotkania w szkolnej świetlicy uczniowie w pięknej scenerii i w strojach z epoki odtwarzali wybrane sceny z „Zemsty” i „Ślubów panieńskich”. Dzieci z młodszych klas czytały bajki Fredry.         galeria

  Dużą niespodzianką dla uczniów było wystąpienie pani dyrektor, która przeczytała wybraną przez siebie bajkę. Podczas oglądania prezentacji multimedialnej przenieśliśmy się w czasie i przestrzeni do odrzykońskiego zamku, gdzie kilka wieków temu Cześnik i Rejent toczyli zażarty spór o mur graniczny. Na szkolnym korytarzu została przygotowana gazetka informacyjna o życiu i twórczości Aleksandra Fredry oraz wyeksponowano prace uczniowskie: ilustracje do bajek i przepisane ręcznie wybrane fragmenty dzieł komediopisarza.