Wnioski

 

POMOC ZDROWOTNA! 

Nowy wzór wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej. 

WNIOSEK POMOC ZDROWOTNA

 

NOWELIZACJA REGULAMINU ZFŚS!!!!

Informujemy, iż z dniem 27.08.2015r. został znowelizowany Regulamin oraz Tabele dopłat Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym w Rabce-Zdroju sp. z o.o. –Regulamin

Tabele dopłat są do wglądu w sekretariacie szkoły.

 

 

ZAJĘCIA FITNESS

Osoby zainteresowane dofinansowaniem zajęć ruchowych  prowadzonych przez  Panią Agatę Wójciak  proszone są  o kontakt z sekretariatem szkoły: 182680347

 

Terminy  składania wniosków  o przyznanie świadczeń:

  1. Z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  • wniosek o dofinansowanie wypoczynku :

–       do 10 stycznia –  w przypadku wypoczynku zimowego

–       do 10 maja –  w przypadku wypoczynku letniego

Oświadczenia o   wykorzystaniu wczasów  przyjmowane są przed terminem ich zrealizowania.

  • wniosek o przyznanie pomocy na okres jesienno-zimowy:

–       do 10 października

 

  1. 2.     Zasiłek  pieniężny w ramach pomocy zdrowotnej   przyznawany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego:

–     do 10 marca

–     do 10 czerwca

–     do 10 września

–     do 25 października

Do  wniosku o pomoc zdrowotną należy dołączyć  imienne faktury VAT oraz rachunki za koszty leczenia. W wypadku emerytów i rencistów dodatkowo należy dołączyć  roczne rozliczenie podatkowe z urzędu skarbowego –Pit 40A

Terminy składania wniosków o  przyznanie powyższych świadczeń są NIEPRZEKRACZALNE!

Wnioski złożone po  terminie nie zostaną rozpatrzone.

Pozostałe wnioski  przyjmowane są  przez cały rok.

Warunkiem rozpatrzenia każdego wniosku o  przyznanie świadczenia z ZFŚS jest złożenie  oświadczenia  wnioskodawcy  o dochodach rodziny oraz oświadczenia o świadomości odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 §1 KK.

 

1.3   Oświadczenie  wnioskodawcy o dochodach rodziny:

Uchwałą   nr 2/2012 Komisji Socjalnej ustalono  nieprzekraczalny termin składania  oświadczeń wnioskodawców o dochodach rodziny  za rok  poprzedni, w stosunku do roku, w którym  będą  starać się o przyznanie świadczenia  – do 30 kwietnia.

Niedostarczenie w/w oświadczeń  w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z ZFŚS w danym roku.

 

DOKUMENTY ZFŚS

Regulamin ZFŚS – Regulamin ZFŚS

Załączniki do Regulaminu ZFŚŚ –  tabela-1 tabela-2

Oświadczenie o dochodach wnioskodawcy – załącznik nr 3 , nr 4 – Pobierz
Wniosek o przyznanie dopłaty do „:wczasów pod gruszą”, wypoczynku zorganizowanego  – załącznik nr 5, nr 6  – Pobierz 
Wniosek o przyznanie zasiłku pieniężnego w ramach pomocy zdrowotnej –  WNIOSEK POMOC ZDROWOTNA     
Wniosek o przyznanie pożyczki z ZFŚS – załącznik nr 7 – Pobierz 
Wniosek o przyznanie pomocy materialnej na okres jesienno-zimowy – Pobierz 
Upoważnienie do odbioru świadczenia z ZFŚS – Pobierz