SPARTAKIADA

DSC07959

   

Od 2003r. na przełomie maja i czerwca organizowana jest spartakiada pod patronatem mistrza olimpijskiego Roberta Korzeniowskiego.

Pierwsza spartakiada, której inicjatorem był p. Marek Szarawarski miała miejsce 29 maja 2003r. i zorganizowano ją z okazji 50-lecia nadania Rabce praw miejskich. 16 czerwca 2003r. Robert Korzeniowski przybył do Rabki, aby spotkać się z uczestnikami i organizatorami spartakiady.

.

.

 SPARTAKIADY INTEGRACYJNE DZIECI I MŁODZIEŻY

 pod patronatem mistrza olimpijskiego Roberta Korzeniowskiego

w Rabce-Zdroju, kwiecień/maj/czerwiec

 

„Z wyrazami uznania dla moich Drogich Małych Sportowców, którzy lepiej ode mnie potrafią walczyć z własnymi słabościami” – Robert Korzeniowski

 

Od 2003r – Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych – z inicjatywy Marka Szarawarskiego, Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy GORD, rozpoczęto organizację Spartakiad Integracyjnych Dzieci i Młodzieży. Patronat nad imprezą objął mistrz olimpijski Robert Korzeniowski. Na ręce organizatorów przesyła list z wyrazami poparcia dla tej szczytnej imprezy propagującej zdrowy styl życia i aktywne formy spędzania wolnego czasu. Robert Korzeniowski, który jako 12-letni chłopiec przebywał na leczeniu w Rabce, jest najlepszym przykładem człowieka, który pokonał własne słabości, wygrał z chorobą i znalazł się w światowej czołówce najlepszych sportowców.

W latach 2003 – 2010 nazwa spartakiady brzmiała: „Spartakiada Dzieci Niepełnosprawnych”. W roku 2011 odbyła się pod zmienioną nazwą na: „Spartakiada Integracyjna Dzieci i Młodzieży”. Ta nazwa jest aktualna do dzisiaj. Zmiany dokonano na podstawie wniosków, indywidualnych odczuć osób biorących udział w rozgrywkach oraz identyfikacji ze środowiskiem, w którym na co dzień przebywają zdrowi, chorzy, niepełnosprawni.

Każdego roku w Spartakiadzie bierze udział kilkaset dzieci niepełnosprawnych z terenu całej Polski. Jej uczestnikami są dzieci i młodzież szkół sanatoryjnych w Rabce-Zdroju: Zespołu Szkół Uzdrowiskowych, Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc oraz Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowego, a także podopieczni Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. św. Tereski w Rabce-Zdroju, dzieci z Zespołu Przedszkoli Specjalnych, podopieczni Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU) Koła w Rabce-Zdroju. W pierwszym dziesięcioleciu także podopieczni PSOUU w Nowym Targu, Jabłonce, Szczawnicy, Mszanie Dolnej, młodzież z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Odrowąża Podhalańskiego, podopieczni Domu Pomocy Społecznej Sióstr Serafitek w Białce Tatrzańskiej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Rabce – Zdroju, uczestnicy Zakładu Aktywności Zawodowej z Konar.

Nad organizacją i sprawnym przebiegiem uroczystości czuwa Komitet Organizacyjny Spartakiady, w skład którego wchodzą przedstawiciele placówek, instytucji i organizacji od początku biorących udział w Spartakiadzie i mieszczących się na terenie Rabki – Zdroju. Każda instytucja i organizacja wchodząca w skład Komitetu Organizacyjnego jest odpowiedzialna za przygotowanie i przebieg wybranej konkurencji dostosowanej do wieku, możliwości i stopnia niepełnosprawności uczestników. Przed rozpoczęciem rozgrywek przeprowadzane są zajęcia edukacyjno – wychowawcze z dziećmi. Omawiane są cele, zadania, program ramowy i minutowy, regulaminy poszczególnych konkurencji, zasady bezpieczeństwa i kulturalnego zachowania podczas sportowej rywalizacji. Każde dziecko przebywające w sanatorium może wziąć udział w wybranej przez siebie konkurencji po otrzymaniu pisemnej zgody lekarza. Podopieczni z PSOUU i innych placówek z terenu Rabki – Zdroju także po uzyskaniu pisemnej zgody rodzica/opiekuna. W czasie Spartakiady wszyscy jej uczestnicy zostają objęci opieką nauczycieli – wychowawców, wolontariuszy, opieką medyczną pielęgniarek, rehabilitantów, rodziców jak również funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej.

Przez tydzień lub dwa tygodnie odbywają się indywidualne i drużynowe rozgrywki halowe i na pływalni. Główne uroczystości z udziałem zaproszonych gości mają miejsce na stadionie klubu sportowego „Wierchy”. Ceremonia otwarcia i zamknięcia olimpiady jest niezwykle uroczysta. Po sztafecie ognia, zapaleniu znicza, wciągnięciu flagi na maszt, odśpiewaniu hymnu narodowego oraz powitaniu przybyłych gości, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego ogłasza kontynuację zmagań sportowych. Następnie równocześnie odbywają się indywidualne rozgrywki w różnych miejscach stadionu. Przez szereg lat uroczystość uświetniali znani sportowcy pochodzący z Rabki: Katarzyna Rogowiec, Michalina Maciuszek i Łukasz Jarosz. Odwiedził nas także Przemysław Saleta, a w 2004r przybył Robert Korzeniowski, który osobiście wręczał medale zwycięzcom i dokonał uroczystej inauguracji Spartakiady. Swoją obecnością zaszczycają tą uroczystość burmistrz uzdrowiska, starosta powiatowy, przedstawiciele samorządów na szczeblach wojewódzkich. Imprezie towarzyszy oprawa medialna lokalnej prasy.

Przez pierwsze 10 lat corocznie ZSS przy ŚCRU pozyskiwał fundusze na realizację tego przedsięwzięcia, był jego głównym organizatorem oraz instytucją odpowiedzialną za rozliczenia przed sponsorami. Wiodącymi sponsorami stał się Urząd Miejski w Rabce – Zdroju, Fundacja Rozwoju Regionu Rabka, a w ostatnich latach powiat nowotarski oraz Urząd Marszałkowski w Krakowie. Przez wiele lat wiernie wspierało to przedsięwzięcie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, PZU S.A. w Nowym Targu, Poczta Polska. Jednorazowe wsparcie finansowe pozyskano z grantu Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, od wójta Gminy Mszana Dolna i Raba Wyżna, Posła na Sejm Andrzeja Guta – Mostowego.

Spartakiada promuje aktywne formy spędzania czasu wolnego, zdrowy styl życia dzieci chorych. Rozwija współpracę z innymi ośrodkami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi działającymi dla dobra dzieci chorych, z samorządem na szczeblu miasta, powiatu, województwa. Motywuje do kolejnych działań i daje radość z podejmowanej pracy.

Kontynuowanie tradycji organizowania Spartakiad, kształtuje w nas poczucie odpowiedzialności za rozwijanie wartości tkwiących w osobach sprawnych inaczej. Rozwijając psychofizyczną sprawność osób niepełnosprawnych wzmacniamy w nich wiarę we własne siły, wzmacniamy poczucie własnej wartości, dajemy możliwości osiągnięcia sukcesu. Dzieci niepełnosprawne podejmują wyzwania sportowe, osiągają sukces, doświadczają rywalizacji, zdobywają medale, otrzymują dyplomy a także wydaną z tej okazji pocztówkę i folder okolicznościowy.

Promowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na skalę lokalną i ogólnopolską podnosi świadomość społeczeństwa o potrzebach tych osób, co wpływa korzystnie na wizerunek i promocję szkół, ośrodków, organizacji, samorządu i uzdrowiska z tytułem Miasta Dzieci Świata.

 

Elżbieta Gryz