KONFERENCJE SZKOLENIOWE

KONFERENCJE SZKOLENIOWE

ZS często był współorganizatorem i gospodarzem konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów i dyrektorów szkół sanatoryjnych oraz przyszpitalnych.

31 maja 2011

„Ratujmy sanatoria dla dzieci”

Z inicjatywy dyrektora ZS przy ŚCRU Marka Szarawarskiego odbyła się konferencja, której patronował i uczestniczył w niej osobiście Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Konferencja i inne podejmowane działania miały na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa i elit rządzących na problem upadających i likwidowanych sanatoriów dla dzieci.

październik 2009

organizatorzy konferencji:  ZS przy GORD i Rejonowy Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach.

Temat: „Możliwości dobrej współpracy międzyresortowej w sanatoriach dziecięcych”.

11 października 2007

organizatorzy konferencji:  ZS przy GORD i Małopolskie Centrum Edukacji w Rabce.

Temat: „Doskonalenie kompetencji nauczyciela i wychowawcy”.

2 – 3 grudnia 2004

organizatorzy konferencji:  ZS przy GORD oraz Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny „Metis” w Katowicach.

Temat: „Dziecko przewlekle chore – możliwości współpracy sanatorium i szkoły macierzystej”.

28 – 29 listopada 2002

organizatorzy konferencji:  ZS przy GORD oraz Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny „Metis” w Katowicach.

Temat: „Uczenie wielotematyczne – metodyka, efektywność i specyfika pracy z dziećmi sanatoryjnymi”.

W konferencji wziął udział m. in. Śląski Kurator Oświaty dr Jerzy Grad.