Zespół Szkół przy Śląskim Centrum

Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowym

im. dr A. Szebesty w Rabce – Zdroju

.

W skład Zespołu Szkół  wchodzą:

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Powstańców Śląskich

 V Liceum Ogólnokształcące

 Zespół Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych

Organem prowadzącym szkołę jest Województwo Śląskie.

Organem sprawującym nadzór jest Kuratorium Oświaty w Katowicach.

.

 

.

Jesteśmy szkołą sanatoryjną działającą przy ŚCRU w Rabce-Zdroju. Zapewniamy nauczanie na poziomie szkoły podstawowej i liceum. Dla swoich podopiecznych – przebywających okresowo na leczeniu sanatoryjnym – zapewniamy opiekę sprawowaną przez zespół wychowawców. Organizujemy różnorodne zajęcia dydaktyczno – wychowawcze (gry, zabawy, warsztaty tematyczne) oraz aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu (spacery, wycieczki piesze i autokarowe).

Dzięki naszej placówce uczniowie realizują obowiązek szkolny oraz rozwijają swoje zainteresowania. Dajemy im możliwość kontynuowania nauki tych języków obcych, których uczą się w szkołach macierzystych. Nasza szkoła organizuje egzamin ósmoklasisty. Pod opieką wychowawców i nauczycieli poszczególnych przedmiotów nasi wychowankowie przygotowują apele, występy artystyczne, biorą udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych oraz szkolnych akcjach ogólnopolskich. 

Dodaj komentarz