Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w świetlicy szkolnej odbyło się uroczyste spotkanie nauczycieli, wychowawców oraz emerytowanych pracowników szkoły.

Licznie przybyłych gości powitała pani dyrektor Anna Dachowska. Do życzeń dla nauczycieli przyłączył się także prezes ŚCRU pan Jan Pyka. W swoim wystąpieniu podkreślił wagę dobrej współpracy wszystkich działów placówki dla dobra młodych pacjentów.                        galeria

 Podczas spotkania zostały wręczone nagrody przyznane wyróżnionym nauczycielom i wychowawcom oraz jubileuszowe dyplomy.Uczennice z oddziału B1 pod kierunkiem pedagogów przygotowały występ artystyczny, na który złożyły się recytacje wierszy oraz piosenki.Spotkanie upłynęło w miłej i pogodnej atmosferze.