DZIEŃ ZIEMI

Dzień Ziemi jest to największe ekologiczne święto światowe. Obchody tego dnia mają na celu krzewienie kultury i postawy ekologicznej. W naszej szkole też obchodziliśmy ten dzień.
25.04 odbył się szkolny konkurs ekologiczny „Na ratunek Ziemi” dla klas IV-VI. Uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy przyrodniczej z zakresu ochrony środowiska. Na zakończenie turnusu zostały ogłoszone wyniki i wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy.
W ramach Światowego Dnia Ziemi zorganizowaliśmy spotkanie, na którym również poruszaliśmy problemy związane z ekologią. Należy podkreślić, że uczniowie posiadają rozległą wiedzę dotyczącą zagrożeń dla naszej planety. Dostrzegają niewłaściwą działalność człowieka, która prowadzi do nieodwracalnych zmian i nie może odbywać się kosztem degradacji środowiska, w którym żyjemy. Wspólnie obejrzeliśmy prezentację „Rośliny i zwierzęta zagrożone wyginięciem i konieczność ich całkowitej ochrony”. Śpiewaliśmy piosenki „SOS dla Ziemi”, „Żyj z przyrodą w zgodzie”, a na zakończenie uczniowie otrzymali obrazki zwierząt, roślin chronionych do kolorowania, krzyżówki oraz quizy.

GALERIA