Bezpieczni w szkole

W majowym turnusie kolejny raz spotkaliśmy się z zaprzyjaźnioną z naszą szkołą funkcjonariuszką rabczańskiej policji panią Anną Martuszewską. Wiodącym tematem tego spotkania było bezpieczeństwo w szkole. Omówione zostały czynniki warunkujące bezpieczeństwo w szkole, procedury zachowania w sytuacjach nadzwyczajnych oraz obowiązki wynikające z poszanowania drugiego człowieka.